Jambo! 
Сега знаете как да поздравявате на Суахили