Namaste! 
Сега знаете как да поздравявате на Хинди